Innkjøpssamarbeid

BizOnNet AS bygger sin kompetanse på mange års erfaring med innkjøp, definert i bredeste forstand fra kontraktstrategier og operativ kontrahering innen bygg- og anlegg og offentlig sektor knyttet til anskaffelsesregelverket i EU og EØS-området til innkjøpspool for privat næringsvirksomhet.

 

Eierne bak BizOnNet var gründerne av Ibistic AS (HolteProsjekt Innkjøpspartner AS) etablert i 1990.

 

Vår visjon var å forenkle samhandlingen mellom kjøper og selger. Dette arbeidet resulterte i innovative og rasjonelle løsninger både for kjøper og selger, blant annet å rasjonalisere det fundamentale arbeidet med å inngå avtaler, samle kjøpekraft ved samordnet avtaleinngåelse og skape rasjonalitet for selgere, reduserte salgskostnader, rasjonell informasjonslogistikk og enhetlige leveringsbetingelser.

 

For å understøtte dette startet vi med å utvikle IKT-systemer allerede i 1990, noe som er nødvendig for å lykkes med å skape et aktivt innkjøpssamarbeid (Pool). I tillegg til en grunnleggende evne til å skape tillit og utvikle gode avtalestrategier, basert på forståelsen av de markeder man arbeider i og med.

 

Dette er en kompetanse vi gjerne deler med andre, som deler litt av vår visjon

 

En av våre eierne bygget også opp en innkjøpspool i 2013 for Eneas AS/Costsavers AS med over 22000 bedriftskunder i Norge og Sverige.

 

Ibistic AS ble en av Norges største innkjøpspooler – (Ibistic Pool), denne ble solgt til Visma Advantage, og utgjorde den vesentlige del av det konseptet. I tillegge kunne vi også skilte med konsepter/løsninger som:

 

- Ibistic Invoice System (IIS)

- Ibistic Procurement System (IPS)

- Ibistic Buying House (IBH)

- Ibistic Consulting (IC)

- Ibistic lojalitetskonsept (…tic)

 

Resultatet av vårt arbeid ble:

Mer lojale kjøpere, samt leverandører som kunne tilby enda bedre betingelser pga. lojalitet og volum.

 

Noen av Ibistic Pool sine kjøpere og leverandører kan nevnes.

Kjøpere:

Norges Røde Kors – Peab – Telenor – Den Norske Kreftforening – Jøtul – BI – Compaq – Statnett – Miele – NSB – SpareBank1 – Hafslund – Cap Gemeni – Scania – Obos – Oracle – Visa – Ups – Strålfors – Volvat – Dun & Bradstreet – GlaxoWellcome m.fl.

 

Leverandører:

Adecco – Proffice – Eurocard – Haavind Vislie – Norges Taxi – Skagerak – Nettbuss – Hertz – Amex – Dfds Seaways – Statoil – Aura Light – Dekkmann – Net Com – Canon – Ricoh – Bongs Konvolutter – Kinnarps – EFG – TNT – Bring – Lyreco – Mester Grønn m.fl.

 

Ibistic Pool ble solgt til Visma Advantage 2004

Ibistic Invoice System ble solgt til Danmark 2005

Ibistic lojalitetskonsept ble solgt til Norsk Familie Økonomi 2005