Kompetanse

BizOnNet AS bygger sin kompetanse på mange års erfaring med innkjøp, definert i bredeste forstand fra kontraktstrategier og operativ kontrahering innen bygg- og anlegg og offentlig sektor knyttet til anskaffelsesregelverket i EU og EØS-området til innkjøpspool for privat næringsvirksomhet.

BizOnNet har forankring med utvikling av programvare innen elektronisk handel med fokus på Business to Business (B2B) informasjonsformidling av vareinformasjon og innkjøpssystem sien 1990 og har arbeidet med utrulling av store internasjonale ERP-løsninger med sikte på økonomi- og produksjonsstyring og innkjøp for privat og offentlig sektor. BizOnNet har derfor dyp og erfaring med utvikling av løsninger, konfigurasjon og integrasjoner.

 

BizOnNet ser nytten av verdien av erfaringsdata og strukturert informasjon og har gjennom analysemodeller bidratt til å synliggjøre store potensielle verdier i en rekke virksomheter, og ønsker i sterk grad å bidra til å synliggjøre hvordan innkjøp og anskaffelser bidrar til verdiskapningen i en virksomhet og hvordan den kan utvikles over tid med gode strategier.

 

BizOnNet har engasjert seg i normer og standarder og følger nøye med i utviklingen av den Europeiske offentlige infrastruktur slik den utvikler seg gjennom PEPPOL-prosjektet (Pan European Public Procurement OnLine) som omfatter både en modell og infrastruktur for utveksling av handelsdokumenter samt formatet på disse dokumentene, fra katalogdokumenter til dokumenter som omfatter ordreprosessen og leverings- og fakturadokumenter.

 

Offentlig sektor i EU utvikler seg i en god retning mht. innkjøp og innkjøpskompetanse, noe som kommer privat sektor til gode. BizOnNet ønsker å bidra med å sammenføye det beste fra begge sektorer, både med hensyn til strukturelle hensyn samt etiske normer og konstruktive tilnærminger, strategier.

 

BizOnNet ser at det er stort behov for å arbeide på bred front, og at systemer i seg selv ikke løser de store oppgavene, men er nyttige verktøy for å forbedre og effektivisere prosesser og kanskje aller mest å samle strategisk informasjon som kan bidra til å utvikle innkjøpsfunksjonen.

 

BizOnNet vil derfor både tilby praktiske løsninger og opplæring i disse, men også tilby bistand i strategisk utvikling av innkjøpsfunksjonen, både ved egen intern kompetanse og ved hjelp av sitt kompetente nettverk av konsulenter og k